print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Profondeville

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101011012021,41
Meubelnijverheid2200000000000,00
Timmer- en schrijnwerk4404045059096,34
Wagenmakerijen en koetswerk1101010001010,70
Zagen en voorbereiden van hout330606210212702719,01
Totaal1111012012270273903927,46