print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Pervijze

Sector VOEDINGSNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Bakkerijen5505053038087,62
Fabricage van dranken5504159091311413,33
Fabricage van meel2202023035054,76
Totaal1212011112150152612725,71