print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Oostkamp

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen3302133035160,84
Klompennijverheid1616016016202180182,52
Meubelnijverheid5503030003030,42
Timmer- en schrijnwerk161601601616016320324,49
Wagenmakerijen en koetswerk99011011707180182,52
Zagen en voorbereiden van hout1101013034040,56
Totaal5050049150310318018111,36