print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Olsene

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101010001010,56
Klompennijverheid5505050005052,81
Meubelnijverheid1101010001010,56
Timmer- en schrijnwerk5510505440444904927,53
Wagenmakerijen en koetswerk1101010001010,56
Totaal13131013013440445705732,02