print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Nethen

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101011012022,38
Klompennijverheid1101010001011,19
Timmer- en schrijnwerk4404040004044,76
Wagenmakerijen en koetswerk2202020002022,38
Zagen en voorbereiden van hout4404048081201214,29
Totaal12120120129092102125,00