print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Nazareth

Sector LEDER- EN HUIDENNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van lederen schoenen1111011011000110115,42
Fabricage van specifieke leder- en huidwaren1101011012020,99
Totaal1212012012101130136,40