print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Nazareth

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen3303032025052,46
Klompennijverheid4405050005052,46
Meubelnijverheid3303031014041,97
Timmer- en schrijnwerk13130130139092202210,84
Wagenmakerijen en koetswerk4404042026062,96
Zagen en voorbereiden van hout5505053038083,94
Totaal3232033033170175005024,63