print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Nafraiture

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Klompennijverheid1101010001015,26
Timmer- en schrijnwerk11010110120210,53
Totaal22020210130315,79