print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Montzen

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101010001010,21
Meubelnijverheid1101010001010,21
Timmer- en schrijnwerk4404041015051,03
Wagenmakerijen en koetswerk1101014045051,03
Zagen en voorbereiden van hout3303034047071,44
Totaal1010010010909190193,91