print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Marbaix

Sector METAALNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van bouten, spijkers, schroeven, kettingen, draden en kabels in metaal1101011012024,17
Smederijen, sloten- en kachelmakerijen1101010001012,08
Totaal2202021013036,25