print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Marbaix

Sector GROEVEN: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Exploitatie van groeven1101010001012,08
Totaal1101010001012,08