print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Maarke-Kerkem

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002020,88
Klompennijverheid4404043037073,07
Timmer- en schrijnwerk4404042026062,63
Wagenmakerijen en koetswerk2202023035052,19
Zagen en voorbereiden van hout22020212012140146,14
Totaal1414014014200203403414,91