print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lichtaart

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101018089099,89
Klompennijverheid2202020002022,20
Timmer- en schrijnwerk4405053038088,79
Wagenmakerijen en koetswerk3303030003033,30
Zagen en voorbereiden van hout2204040004044,40
Totaal1212015015110112602628,57