print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Leisele

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002021,46
Klompennijverheid1101013034042,92
Meubelnijverheid1100110000110,73
Timmer- en schrijnwerk880808303110118,03
Wagenmakerijen en koetswerk2202020002021,46
Zagen en voorbereiden van hout6606060006064,38
Totaal20200191206062512618,98