print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kaprijke

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen929203292124138214510014544,21
Klompennijverheid5506062028082,44
Meubelnijverheid2202020002020,61
Timmer- en schrijnwerk990909606150154,57
Wagenmakerijen en koetswerk7707071018082,44
Zagen en voorbereiden van hout111230319019220226,71
Totaal1161161259921514184910010020060,98