print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Jemeppe

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101010001010,61
Klompennijverheid1101010001010,61
Timmer- en schrijnwerk660606505110116,71
Wagenmakerijen en koetswerk2202022024042,44
Totaal10100100107071701710,37