print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Huise

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen880808303110113,99
Klompennijverheid8808081019093,26
Meubelnijverheid3303031014041,45
Timmer- en schrijnwerk1010010010101110113,99
Wagenmakerijen en koetswerk2202022024041,45
Zagen en voorbereiden van hout2202020002020,72
Totaal33330330338084104114,86