print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hognoul

Sector LEDER- EN HUIDENNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van lederen schoenen2202022024042,96
Fabricage van specifieke leder- en huidwaren1101010001010,74
Totaal3303032025053,70