print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Subsector Fabricage van houten voorwerpen, arrondissement Veurne: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Borstels (produktie van)220437613191016260,80
Bouw en reparatie van houten schepen (werven voor)44050511011160160,49
Houtdraaiers3303030003030,09
Kuiperijen242502202210010320320,98
Manden en vlechtwerk (produktie van), mandenmakers1617011011303140140,43
Totaal49510453483013437516912,79